पुणे वन विभागाच्या चमूद्वारे भांबुर्डा वनपरिक्षेत्रातील मौजे वारजे येथे वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण मुंबई यांच्याकडून मिळालेल्या गुप्त माहिती आधारे सापळा रचून बिबट प्रजातीच्या कातडीची तस्करी करणाऱ्या तीन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. कारवाईदरम्यान एक बिबट कातडी हस्तगत करण्यात आले व एक दोन चाकी गाडी जप्त करण्यात आली. प्रस्तुत प्रकरणी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 नुसार गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली.सदर आरोपी ना ताब्यात घेण्यात आले.

तसेच या प्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपींची सखोल चौकशी केली असता आणखी दोन कातडीं चा व्यवहार होणार असल्याचे निदर्शनास आले त्या अनुषंगाने दिनांक 15/9/ 21 रोजी सकाळी एक बिबट व एक वाघ सदृश्य कातडीचा व्यवहार करताना 5 आरोपींना सासवड येथून ताब्यात घेण्यात आले व त्या दरम्यान दोन चार चाकी वाहने जप्त करण्यात आली.

अधिक वाचा  किरण गायकवाड ‘देवमाणूस २’मध्ये दिसणार कि नाही?

उपरोक्त कारवाई पुणे वन विभागचे उपवनसंरक्षक राहुल पाटील(भा.व.से.) व वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण मुंबई चे विभागीय उपसंचालक योगेश वरकड यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार प्रदिप संकपाळ वनपरिक्षेत्र अधिकारी भांबुर्डा, वैभव बाबर वनपाल, सुरेश बर्ले, रामेश्वर तेलंग्रे, महादेव चव्हाण, रईस मोमीन, परमेश्वर वाघमारे, योगेश कोळी, अमोल साठे, अमोल गुरव आणि डोकी आदीमलया वन्यजीव निरीक्षक आणि हवालदार विजय नांदेश्वर, सोपान मोहन या पुणे वनविभाग व वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभाग यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे कारवाई करण्यात आली.

सदर वन गुन्ह्याचा पुढील तपास राहुल पाटील उपवनसंरक्षक पुणे व मयूर बोठे सहाय्यक वनसंरक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे .